Aangepaste dienstverlening SBB tot 1 september Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? U leest hierover op https://www.s-bb.nl/nieuws/aangepaste-dienstverlening-tot-1-september

Voorstel nieuw keuzedeel met mbo-certificaat

U wilt een voorstel doen om een nieuwe keuzedeel te laten ontwikkelen. In vier stappen
maakt u uw voorstel compleet.

Hoe werkt het?

Samenstellen

Selecteer of maak kerntaken die u wilt toevoegen aan het voorstel. Als u voorstel wordt omgezet in een ontwikkelverzoek kunnen hier kleine aanpassingen worden gedaan. U doet dit in overleg met een adviseur van SBB.

Toelichten

Hier licht u uw aanvraag verder toe. Let op, voor deze stap moet u inloggen in Mijn SBB.

Betrokkenen en inhoudsdeskundigen

Hier geeft u aan welke partijen achter uw aanvraag staan. De mede-indieners kunnen aangeven dat ze instemmen met het voorstel. Inhoudsdeskundigen kunnen worden opgegeven om later in het proces te raadplegen voor advies over de inhoud.

Indienen

Tot slot dient u uw voorstel in bij SBB. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.