Detectiemethodes gas

  • K0672
  • 240
  • 12-10-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Werknemers in de ondergrondse infrabranche die in het verleden de (eerste) monteur Gas/Water/Warmte of (eerste) monteur Data/Elektra (laagspanning of middenspanning) opleiding hebben gevolgd, zijn opgeleid in 1 of 2 disciplines. Men zou deze 'oud-leerlingen' en werknemers van nu graag de gelegenheid te geven om zich naast de in het verleden behaalde discipline nader te bekwamen in aanpalende disciplines. Door aan keuzedelen (met een erkend mbo-certificaat) deel te nemen en via een examinering af te ronden kunnen zij hun kennis en ervaring verbreden en hun employability verbeteren. Het bedrijfsleven, aangesloten bij BLEI, werkt hier graag aan mee. Binnen stichting BLEI is een zorgvuldige selectie gemaakt van keuzedelen waaraan de branche behoefte heeft.

Relevantie

Op de arbeidsmarkt is behoefte aan medewerkers met kennis en vaardigheden met betrekking tot het detecteren van gaslekken. Beginnend beroepsbeoefenaren die dit keuzedeel gevolgd hebben zijn daarom kansrijker op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Om als beginnend beroepsbeoefenaar gaslekken te kunnen detecteren moet hij (beperkte) kennis hebben van en kunnen werken met detectieapparatuur, meettechnieken en voorschriften die van toepassing zijn bij gasdetectie zowel bovengronds als m.b.v. inwendige technieken en zowel preventief (periodiek) als in storingssituaties. Deze kennis en vaardigheden zullen in dit keuzedeel aan bod komen.