Benutten en toepassen van restwarmte

  • K0669
  • 240
  • 12-10-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

De energietransitie vraagt om andere energiebronnen en andere toepassing van energiebronnen. Restwarmte uit koude en klimaatsystemen benutten is een kansrijke optie. Voor werkenden die koude- en klimaatsystemen ontwerpen, is dit keuzedeel daarom een belangrijk thema in de bijscholing. Doelgroep: systeemontwerpers voor koude- en klimaatsystemen, niveau 4. Een certificaat geeft helderheid over de vakbekwaamheid aan werkgevers en opdrachtgevers.

Relevantie

Dit keuzedeel is relevant voor de arbeidsmarkt. Door de specifieke kennis en vaardigheden van dit keuzedeel te beheersen vergroot de beginnend beroepsbeoefenaar zijn kansen op de arbeidsmarkt. Het benutten van restwarmte levert voor bedrijven zowel kostenbesparing op als een bijdrage aan duurzaam produceren. Deze twee factoren maken dat de beroepsbeoefenaar zeer gewild is voor de branche en arbeidsmarkt.

Beschrijving

Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar brede en specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van koude en klimaatsystemen aanwenden om de mogelijkheden voor het benutten van restwarmte inzichtelijk te maken. Hij onderbouwt zijn voorstel met investering, terugverdiencalculaties en de voordelen voor de gebruiker.