Belevingsgericht werken

  • K0790
  • 240
  • 19-07-2017 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Door de ontwikkeling van de belevingseconomie worden er nieuwe eisen gesteld aan het gedrag van medewerkers. Gasten/klanten hechten steeds meer waarde aan de beleving van de aangeboden dienstverlening. Bij het contact tussen gasten/klanten en medewerker speelt het gedrag van medewerkers een essentiële rol. In dit keuzedeel gaat het niet zozeer om het ontwikkelen van een belevingsconcept maar juist om het leren inzetten van het bijbehorende gedrag. De beroepsbeoefenaar kan tijdens het contact met gasten/klanten door middel van zijn gedrag de beleving van de aangeboden dienstverlening vergroten. Door het volgen van dit keuzedeel is de beroepsbeoefenaar beter in staat om belevingsgericht te werken en daardoor beter inzetbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn voor dit keuzedeel te certificeren werkenden en werkzoekenden breder inzetbaar/ beter toegerust op veranderende beroepsvereisten waarmee dit keuzedeel een zelfstandige betekenis heeft op de arbeidsmarkt. In een economie waarin steeds meer digitalisering en robotisering plaatsvindt, is het in de 21e eeuw steeds meer van belang persoonlijke klantenbinding aan een merk, bedrijf, zzp’er of instantie te creëren waarbij alles draait om het beïnvloeden van de beleving van de ander hierbij. Dienstverlenende organisaties geven aan dat vaardigheden om een beleving voor de gasten positief te beïnvloeden essentieel zijn voor de beginnend beroepsbeoefenaar. Deze ontwikkelingen vinden plaats in o.a. de zorg, ICT, overheid, bouw en het MKB; ofwel in alle sectoren waarbij klant-/cliëntgerichtheid relevant is voor doorstroming en/of de arbeidsmarkt. Werkenden en werkzoekenden zijn dan breder inzetbaar/ beter toegerust op veranderende beroepsvereisten in alle bovengenoemde sectoren waarmee dit keuzedeel een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt heeft.

Relevantie

Door de ontwikkeling van de belevingseconomie worden er nieuwe eisen gesteld aan het gedrag van medewerkers. Gasten hechten steeds meer waarde aan de beleving van de aangeboden dienstverlening. Bij het contact tussen gasten en medewerker speelt het gedrag van medewerkers een essentiële rol. In dit keuzedeel gaat het niet zozeer om het ontwikkelen van een belevingsconcept maar juist om het leren inzetten van het bijbehorende gedrag. De beginnend beroepsbeoefenaar kan tijdens het contact met gasten door middel van zijn gedrag de beleving van de aangeboden dienstverlening vergroten. Dienstverlenende organisaties geven aan dat vaardigheden om een beleving voor de gasten positief te beïnvloeden essentieel zijn voor de beginnend beroepsbeoefenaar. Door het volgen van dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat om belevingsgericht te werken en daardoor beter inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Een beleving is een commercieel georganiseerde memorabele gebeurtenis. In het keuzedeel Belevingsgericht werken leert de beginnend beroepsbeoefenaar wat een beleving betekent in zijn contact met gasten. Het keuzedeel focust zich daarbij op de nieuwe eisen die dit stelt aan de medewerker: Hoe zorgt hij ervoor dat hij de gasten een goed gevoel verkoopt, zodat ze zich de organisatie en de medewerkers blijvend positief herinneren? De beginnend beroepsbeoefenaar leert een afweging te maken welke mogelijkheden er voor hem zijn om extra aandacht te geven aan een uniek moment dat de gasten meemaken. De beginnend beroepsbeoefenaar leert hoe hij door middel van zijn gedrag vorm en inhoud kan geven aan een beleving.