Bereiden en aseptisch handelen

  • K0009
  • 480
  • 01-03-2016 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

In het keuzedeel gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van bereiden en aseptisch handelen door apothekersassistenten. Het bereiden van geneesmiddelen is met ingang van het nieuwe dossier Apothekersassistent geen kerntaak meer, maar een keuzedeel. In het kwalificatiedossier Apothekersassistent wordt de kennis beschreven die apothekersassistenten moeten hebben over het bereiden van alle toedieningsvormen met als doel cliënten goed te kunnen voorlichten en adviseren aan de balie. In het keuzedeel gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van bereiden en aseptisch handelen. Aangezien het bereiden en aseptisch handelen de afgelopen jaren steeds minder is geworden in de apotheek, kunnen ook gediplomeerden volgens 'oude' kwalificatiedossiers vaak niet meer bereiden. Bereiden en aseptisch handelen zijn vaardigheden die je moet onderhouden, om ze te kunnen blijven uitoefenen. Bereidingen dienen aan steeds strengere kwaliteitscriteria te voldoen. Het is van belang dat assistenten die de bereidingen verrichten aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor dit werk middels een certificaat. Daarbij worden richtlijnen (bv. Inspectie, GMP(z)) voor bereidingen jaarlijks bijgesteld. Het bereiden blijft - zo blijkt uit onderzoek - een belangrijke vaardigheid die in de farmacie een vast onderdeel van het werk is, al is het in toenemende mate in daartoe gespecialiseerde apotheken. Tevens dienen bereidingen aan steeds strengere criteria te voldoen en is het daarom ook belangrijk de assistenten die bereidingen verrichten goed te kwalificeren voor dit werk. Ook assistenten die reeds langere tijd geen bereidingen hebben verricht kunnen hun kennis en vaardigheden weer op niveau brengen door het certificaat te behalen. De doelgroep van dit keuzedeel/certificaat zijn apothekersassistenten die (willen) werken in een openbare bereidende apotheek; op een bereidingsafdeling van een ziekenhuisapotheek; of een groot-bereider, maar geen recente ervaring hebben op het gebied van bereiden en aseptisch handelen. Al neemt de vraag naar bereidende apothekersassistenten af, het werkveld onderschrijft ook in de toekomst het belang van voldoende gekwalificeerde en ervaren bereidende apothekersassistenten op de arbeidsmarkt. Apothekersassistenten met een certificaat op het gebied van bereiden zijn breder inzetbaar en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt. Uit het apotheekteampanel van de SBA blijkt dat apothekersassistenten zich graag in de breedte willen ontwikkelen. Diverse roc's verspreid over het hele land zijn - na overleg met het werkveld - voornemens het keuzedeel bereiden en aseptisch handelen aan te bieden.

Relevantie

Het is van groot belang dat er in de toekomst voldoende apothekersassistenten op de arbeidsmarkt beschikbaar komen die kunnen bereiden. Apothekersassistenten die specifieke vaardigheden beheersen om geneesmiddelen te bereiden, zijn breder inzetbaar en vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Als het gaat om bereiden is er een duidelijk onderscheid tussen het kwalificatiedossier Apothekersassistent en het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen. In het kwalificatiedossier Apothekersassistent wordt de kennis beschreven die apothekersassistenten moeten hebben over het bereiden van alle toedieningsvormen met als doel cliënten goed te kunnen voorlichten en adviseren aan de balie. In het keuzedeel gaat het om de daadwerkelijke uitvoering van bereiden en aseptisch handelen.