Aansturen en coachen van begeleiders praktijkleren

  • C0061
  • Onbekend
  • 01-01-0001

Onderbouwing mbo-certificaat

Zelfstandige betekenis

Na het volgen van het scholingstraject aansturen en coachen van de begeleiders praktijkleren, is de certificaathouder breder inzetbaar binnen de eigen beroepencontext. Zij zijn organisatiebreed inzetbaar rondom het verbeteren van de begeleidingsvaardigheden van de begeleiders praktijkleren en de matching tussen begeleider praktijkleren en de (nieuwe) medewerker of stagiair. In sommige gevallen zijn ze overstijgend inzetbaar in verwante beroepscontexten.

Beschrijving

De certificaathouder leert binnen dit scholingstraject begeleiders van het praktijkleren instructie te geven over de coaching-, beoordelings- en begeleidingsmethodieken en hen aan te sturen. Zij leert hen te coachen in hun begeleidingsvaardigheid, leert hen te stimuleren om op-maat begeleiding te bieden en geeft hen handvatten dit toe te passen.

Doelgroep

Na het volgen van het scholingstraject aansturen en coachen van de begeleiders praktijkleren, is de certificaathouder breder inzetbaar binnen de eigen beroepencontext. Zij zijn organisatiebreed inzetbaar rondom het verbeteren van de begeleidingsvaardigheden van de begeleiders praktijkleren en de matching tussen begeleider praktijkleren en de (nieuwe) medewerker of stagiair. In sommige gevallen zijn ze overstijgend inzetbaar in verwante beroepscontexten.