Adviseren over energiebesparende maatregelen

  • C0017
  • Onbekend
  • 04-01-2019

Onderbouwing mbo-certificaat

Dit certificaat met de volgende uitwerkingen in twee kerntaken, met bijbehorende vakkennis/vaardigheden en werkprocessen, moet worden gelezen binnen de hieronder aangegeven context.

Zelfstandige betekenis

Het certificaat omvat een afgerond pakket dat gericht is op advisering over energieverbruik in relatie tot klimaat- en warmtesystemen. Na het behalen van het certificaat kan de certificaathouder adequaat adviseren over energie technische maatregelen.

Beschrijving

De inhoud van dit scholingstraject richt zich op advisering over energieverbruik door te nemen technische maatregelen binnen de installatietechniek. Het gaat om advisering van particulieren en bedrijven over samenhangende energiebesparende maatregelen en het toepassen van nieuwe technologieën met betrekking tot klimaat- en warmtesystemen. Bij deze advisering spelen ook bouwfysische aspecten, zoals de isolatiewaarde van het object, een rol.

Doelgroep

Het certificaat omvat een afgerond pakket dat gericht is op advisering over energieverbruik in relatie tot klimaat- en warmtesystemen. Na het behalen van het certificaat kan de certificaathouder adequaat adviseren over energie technische maatregelen.