2D-tekenen

  • K0279
  • 240
  • 01-03-2016

Onderbouwing mbo-certificaat

De basis van een elektro- of installatietechnisch ontwerp binnen de utiliteit is een principeschema of tekening. In de praktijk bestaan er diverse soorten principeschema’s en/of tekeningen. Het is zeer belangrijk dat een (startende) monteur of onderhoudsmonteur algemene kennis heeft van de diverse soorten schema’s en/of tekeningen en dat men beschikt over symbolenkennis. Bij de werving van nieuw personeel en ontwikkeling van medewerkers blijkt dat de bestaande beroepsopleidingen een te beperkte kennisbasis bieden om diverse in de praktijk voorkomende tekeningen te kunnen interpreteren en reviseren. Hierdoor sluit de opleiding onvoldoende aan bij de in de praktijk gewenste kennis en vaardigheden. Deze behoefte wordt onderschreven door Goflex Young Professionals en Croonwolter&dros. In de elektro- of installatietechniek komen nieuwe en huidige medewerkers in aanmerking voor het scholingstraject dat uitgevoerd wordt door een samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Door de inzet van het keuzedeel 2D-tekenen voor bijscholing krijgen de monteurs een verbrede kennisbasis van 2-D-tekeningen waardoor wordt voldaan aan de scholingsbehoefte.

Relevantie

Dit keuzedeel heeft een verbredende functie en is zowel gericht op doorstroom naar een hoger niveau als een betere uitstroom richting de arbeidsmarkt. Daarnaast vergroot de deelnemer met dit keuzedeel zijn employability op de arbeidsmarkt. Veel (grote) carrosseriebouwbedrijven hebben een eigen ontwerp/tekenafdeling, doorstroom vanuit de werkplaats naar de ontwerp/tekenafdeling zou een logische doorstroommogelijkheid kunnen zijn.

Beschrijving

De beginnend beroepsbeoefenaar verzamelt de benodigde ontwerpgegevens en informatie voor het tekenwerk. In overleg met zijn leidinggevende worden de werkzaamheden afgestemd en gepland. De beginnend beroepsbeoefenaar vervaardigt 2-dimensionale ontwerptekeningen of wijzigt tekeningen. Hij voert eenvoudige berekeningen uit en werkt volgens normen. De Beginnend beroepsbeoefenaar controleert zijn eigen werk en rapporteert aan zijn leidinggevende.