Aanleggen van warmtetransportleidingen

  • K0660
  • 240
  • 12-10-2016

Onderbouwing mbo-certificaat

De energietransitie vraagt om hybride monteurs die inzetbaar zijn op zowel de gasnetten als de warmtenetten. Een grote groep oudere maar deskundige werknemers is in het verleden onvoldoende geschoold op de aanleg van warmtenetten. Door het volgen van dit keuzedeel blijven deze werknemers duurzaam inzetbaar in de infrabeheer sector. Bijscholing van huidig personeel is niet voldoende om te voorzien in de huidige personeelsbehoefte. Dit keuzedeel is ook interessant voor werkenden op mbo niveau 2 uit aanverwante (krimp)sectoren. Zij kunnen worden omgeschoold voor de aanleg van warmtenetten.

Relevantie

Op de arbeidsmarkt is behoefte aan medewerkers met kennis en vaardigheden omtrent het aanleggen van warmtetransportleidingen. Beginnend beroepsbeoefenaren die dit keuzedeel hebben gevolgd zijn daarom kansrijker op de arbeidsmarkt en kunnen makkelijker doorstromen naar andere kwalificaties. Dit keuzedeel verbreedt de beginnend beroepsbeoefenaar ten opzichte van de kwalificatie waarin de grote en zware warmtetransportleidingen niet aan bod komen.

Beschrijving

In dit keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar kennis en vaardigheden op omtrent het aanleggen van warmtetransportleidingen. Ook het rekening houden met de grote diameter en het gewicht van de leidingen zullen in dit keuzedeel aan bod komen.

Kerntaken en werkprocessen