Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager

  • K1236
  • 240
  • 01-01-0001 00:00:00

Onderbouwing mbo-certificaat

Als gevolg van de ontwikkeling dat er steeds meer ouderen in Nederland zijn, hebben werkgevers in de zorg te maken met steeds meer zorgvragers met complexe psychogeriatrische ziektebeelden. Dit resulteert in een scholingsbehoefte op specifieke vaardigheden om met het functioneren en het gedrag van deze zorgvragers om te gaan en het hebben van basiskennis van psychogeriatrische problemen en ziektebeelden. Deze scholingsbehoefte wordt onderschreven door het programma ‘Thuis in het verpleeghuis: waardigheid en trots op elke locatie’ van het ministerie van VWS, waarin een van de doelstellingen is om te zorgen voor voldoende gemotiveerde en deskundige zorgverleners, die onder andere passende zorg kunnen bieden aan psychogeriatrische zorgvragers. Door het keuzedeel ‘Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager’ in te zetten voor bijscholing van zorgmedewerkers op niveau 2 (Helpende zorg en welzijn) kan aan deze scholingsbehoefte worden voldaan.

Relevantie

Met het keuzedeel doet de beginnend beroepsbeoefenaar basiskennis op van psychogeriatrische problemen en ziektebeelden. Zij verwerft specifieke vaardigheden om met het functioneren en het gedrag van de zorgvrager met een psychogeriatrische aandoening om te kunnen gaan. Het is een uitdaging om ondersteuning te bieden die de kwaliteit van leven en welzijn van de zorgvrager bevordert. Dit keuzedeel vergroot het gedragsrepertoire van de zorgverlener waardoor zij beter in staat is om te zorgen voor zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen. Zij versterkt hiermee haar positie op de arbeidsmarkt.

Beschrijving

Dit keuzedeel biedt de beginnend beroepsbeoefenaar verdieping bij het verlenen van passende zorg en ondersteuning aan zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen. De beginnend beroepsbeoefenaar doet kennis en ervaring op voor het kunnen omgaan met het (onbegrepen) gedrag van zorgvragers met psychogeriatrische aandoeningen.